PRIVACY POLICY

  1. Winkelen via internet is kopen op afstand. Voor sommige consumenten lijkt dat een onveilige handeling, omdat er immers geen contact is. Morsink Buitenspelen begrijpt die overweging. Daarom doen we er alles aan om zeer vertrouwelijk met uw privégegevens om te gaan.
  2. Als je bij Morsink Buitenspelen een bestelling plaatst, vragen wij naar je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor een goede uitvoering van de bestelling en de communicatie met jouw als koper. Morsink Buitenspelen zal jouw gegevens dan ook nooit aan derden doorgeven, verkopen of verhuren of op een andere manier kenbaar maken.
  3. Wettelijk is bepaald, dat jij als consument een bedenktijd van zeven werkdagen hebt op producten die je koopt via het internet, een postorderbedrijf, telefoon, fax of bestelbonnen. Morsink Buitenspelen heeft deze bedenktijd ingesteld op 14 dagen. Morsink Buitenspelen wil je namelijk extra bescherming bieden. De 14 dagen gaan in 24 uur na ontvangst van je bestelling.
  4. Morsink Buitenspelen stelt alles in het werk om alle informatie die door jouw bestelling en/of jouw betaling verkregen is, te beveiligen. Dat betekent dat buitenvermaak.nl uw Creditcard informatie niet opslaat in een database. Al deze gegevens worden na gebruik direct uit onze administratie verwijderd en vernietigd. 
  5. Morsink Buitenspelen is echter niet verantwoordelijk als derden onrechtmatige toegang zouden verwerven tot de informatie in bovengenoemde punten. 
  6. Op alle overeenkomsten en eventuele geschillen is het Nederlandse recht van toepassing.


Informatieherkenning
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch je domeinnaam, noch jouw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij: 
- jouw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
- jouw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
- alle informatie die jij vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)


Cookies
Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek, zoals: 
- informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen je toevoegt aan jouw boodschappenlijst - informatie te registreren die eigen is aan jouw, zoals de webpagina's die je geraadpleegd hebt om 
  naar onze site te gaan

Partnerschappen en derden-relaties
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.


Gebruik van informatie
Deze informatie wordt gebruikt:
- om de inhoud van onze website te verbeteren
- om je later te contacteren voor marketingdoeleinden (Morsink Buitenspelen Nieuwsbrief) 

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.


Veiligheidsmaatregelen
Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.


Over communicatie per e-mail
Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres, of vink je de nieuwsbrief uit in jouw Morsink Buitenspelen account.


Over communicatie per brief
Als je ons via het web uw postadres meedeelt, kun je van ons periodieke mailings ontvangen (bijv. de Morsink Buitenspelen nieuwsbrief, met informatie over producten en diensten. Als je dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.


Over communicatie per telefoon
Als je ons in het kader van een bestelling jouw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die jij on-line geplaatst hebt.


Infofilter
Indien je geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken via de website van de Stichting Postfilter: www.infofilter.nl.


Consumenteninformatie
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid . In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.


Informatieverstrekking
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.


Onjuiste gegevens
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.


Onjuistheden
Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.